På grund av coronapandemin kommer Åre kommuns fritidsgårdar Garaget och Lokalen, i Järpen respektive Åre, hållas stängda från och med den 19 november. Beslutet gäller till och med den 8 januari, alltså över hela jullovet, om inget annat meddelas.

Fritidsgårdarna planerar nu att ställa om verksamheten så att besökarna kan träffas i mindre grupper, göra andra aktiviteter och skapa nya forum. Verksamheten på fritidsgårdarna kommer med andra ord anpassas så att det sker inom ramarna för gällande restriktioner.

Löpande information kommer att publiceras i fritidsgårdarnas egna kommunikationskanaler: