rullator särskilt boende

Med anledning av den ökande smittan i samhället vill vi förtydliga vilka rutiner som finns på Åre kommuns särskilda boenden och samtidigt uppmana besökare att följa de restriktioner som finns.

Sedan den 1 oktober är det tillåtet för besök på Åre kommuns särskilda boenden efter ett nationellt beslut från regeringen. Besök ska dock arrangeras så att de kan ske på ett säkert sätt för såväl boende som personal. Detta beslut gäller fortfarande och om det skulle förändras kommer vi att meddela det.

Åre kommun följer den rutin som Region Jämtland Härjedalen har tagit fram när det gäller besök på särskilda boenden. I rutinen för säkra besök framgår det bland annat att:

  • Besökare ska boka en tid före sitt besök.
  • Det ska säkerställas att besökare är fria från symptom vid ankomst.
  • Vid besöket ska besökare hålla två meters avstånd till personal, andra personer på avdelningen och, om möjligt, personen som besöket gäller.
  • Besök ska företrädelsevis ske i den boendes lägenhet eller i speciellt anpassade lokaler.
  • Besökare ska inte vistas i gemensamhetslokaler.
  • Besökare och boende ska ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket.
  • Handdesinfektionsmedel ska finnas lättillgängligt och besökare instrueras om att desinfektera händerna direkt före, under och efter besöket.

Utöver rutinen från Region Jämtland Härjedalen har Åre kommun i samråd med Region Jämtland Härjedalens smittskyddsläkare också vidtagit dessa åtgärder på Åre kommuns särskilda boenden:

  • Samtliga medarbetare i vårdnära arbete bär munskydd.
  • Samtliga medarbetare i vårdnära arbete som är i tjänst provtas för covid-19 varje vecka.
  • Samtliga besökare erbjuds munskydd vid besök på Åre kommun särskilda boenden.

Mer information

Åre kommuns information om coronapandemin