frisör klippning

Vi har tidigare informerat om att från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in det till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna -->

För att det ska bli ännu tydligare vad detta innebär i praktiken har Naturvårdsverket tagit fram några olika exempel från olika verksamheter.