sopor sophämtning

Våra beställningsrutiner för extrahämtning av hushållsavfall ändras från och med vintersäsongen 2021. Extrahämtningarna kommer enligt de nya rutinerna att ske med fasta intervall.

Anledningen till förändringen är att vi ska kvalitetssäkra administrationen, faktureringen och tömningarna.
Har du i dagsläget extrahämtning måste du göra en ny beställning eftersom de gamla beställningarna upphör att gälla från och med 30 november.

Hämtningsperioder

Vintersäsong
Vi erbjuder extrahämtning under vintersäsongen och den pågår vecka 49 2020 till vecka 18 2021.

Sommarsäsong
Vi erbjuder extrahämtning under sommarsäsong och den pågår vecka 26 2021 till vecka 35 2021.

Enstaka extrahämtningar
Du kan vid behov beställa enstaka extrahämtningar, som till exempel vid nyår eller påsk då det ofta blir mycket hushållsavfall. Budningarna ska göras i e-tjänsten för budade tömningar, den kommer inom kort som en ny e-tjänst. Detta debiteras som budning enligt aktuell renhållningstaxa.

Kostnad

Kostnaderna för extrahämtningar är 280 kronor per tillfälle (enligt gällande renhållningstaxa). Utöver det tillkommer kostnaden för kärltömningarna.

Erbjudanden för extrahämtningar

Våra erbjudanden för extrahämtningar ser olika ut beroende på var i kommunen du bor.

Dessa val kan du göra oavsett var i kommunen du bor:

  • Hämtning en gång i veckan hela året.
  • Hämtning var 14:e dag, som kombineras med vinter- och/eller sommarsäsong.
  • Under vintersäsong och sommarsäsong erbjuder vi hämtning en gång i veckan.

Dessa val kan du göra på sträckan mellan Mörsil och Duved, längs med E14:

  • Hämtning en gång i veckan hela året.
  • Hämtning två gånger i veckan hela året.
  • Hämtning tre gånger i veckan hela året.
  • Hämtning var 14:e dag, som kombineras med vinter- och/eller sommarsäsong.
  • Under vintersäsong och sommarsäsong kan du välja på hämtning en, två eller tre gånger i veckan.

Beställningarna göras via en e-tjänst och de ska vara oss tillhanda minst 14 dagar innan tjänsten ska utföras. Beställningarna gäller tills vidare om inte annat meddelas.

Till e-tjänsten: Extrahämtning av hushållsavfall – fasta intervall