information illustration

Med anledning av en stigande förekomst av covid-19 hos allmänheten samt att besöksförbudet har upphört på landets särskilda boenden förordar nu Region Jämtland Härjedalen att besökare på särskilda boenden använder munskydd under resterande del av oktober och november.

Munskydd till besökare kommer att finnas på respektive särskilt boende i Åre kommun. Vid frågor gällande besök kontakta ansvarig enhetschef på den enhet som du har tänkt att besöka.

Mer information

Åre kommuns information om coronapandemin