personer arbetar jobb

Åre kommun genomför under oktober och november via telefonintervjuer en undersökning bland 600 företag verksamma i kommunen.  

Undersökningen genomförs i samtliga kommuner i länet och samordnas av Region Jämtland Härjedalen. I Åre kommun är det Åre kommuns näringslivsenhet som ansvarar för undersökningen. Syftet är att vi tillsammans ska skapa oss en så bra bild som möjligt över hur vårt näringsliv mår och vilka behov som finns, till exempel när det gäller kompetensförsörjning.

Frågorna, som tar cirka 10-20 minuter att besvara, handlar om kompetensförsörjning, utbildning, utmaningen att hitta rätt kompetens samt övriga eventuella hinder för fortsatt utveckling av verksamheten när det gäller till exempel bredband, infrastruktur och tillgång till service.

Tanken är sedan att försöka möta arbets- och näringslivets behov av kompetens genom att på ett bättre sätt matcha behoven via samverkan, rekryteringskampanjer, erbjuda kompetensutveckling samt ta fram nya utbildningar. Det gör att företagen kan erbjudas de insatser och det stöd som verkligen efterfrågas.

Vi har hämtat grunduppgifter som företagsnamn, bransch, telefonnummer samt ort från Bisnis Analys Sverige AB:s företagsregister. De uppgifter vi sedan behöver samla in, spara och behandla i samband med intervjuerna är företagets namn, kontaktperson, telefonnummer samt e-postadress.


Syftet med behandling av dina personuppgifter är för att Åre kommuns näringslivsenhet vill skapa en så bra bild som möjligt över hur kommunens näringsliv mår och vilka behov som finns, till exempel när det kommer till kompetensförsörjning.

 

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är av allmänt intresse och uppgifter kommer att sparas så länge vårt samarbete pågår. Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad rättigheter. Du läsa mer om dessa, samt hur du går tillväga för att begära ut registerutdrag, på den här sidan.

 

Åre kommuns dataskyddsombud når du via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om du tycker att Åre kommun behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för dataskydd.

 

Läs mer på vår sida om dataskyddsförordningen