besök äldre kvinna yngre kvinna

Den 1 oktober öppnar våra särskilda boenden och korttidsboenden för besök igen.

Sedan den 1 april har det varit besöksförbud på alla boenden i Åre kommun enligt ett beslut från regeringen. Nu blir det alltså möjligt att besöka din närstående igen.

Hemvården behöver fortsatt vidta försiktighetsåtgärder så att besök kan ske på ett säkert sätt och på så vis bli den glädje vi alla hoppas på. Kontakta den enhet där din närstående bor och som du avser att besöka för närmare information om lokal rutin för säkra besök.

Våra rutiner bygger på Socialstyrelsens riktlinjer samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten: 

  • Stanna hemma om du har symtom
  • Tvätta händerna ofta
  • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
  • Fråga omvårdnadspersonal eller enhetschef om vilka lokala rutiner som gäller

Välkomna att ta kontakt och boka ett besök.

Mer information

Åre kommuns information om coronapandemin