Renar på fjället

I september, när vädret blir svalare och höstens härliga färger förändrar vårt landskap, börjar arbetet med att samla ihop samebyns hela renhjord, till sin slaktanläggning för höstens sarvslakt.

Främst är det rentjurar som slaktas, och det helst innan brunsten, då tjurarna är som störst och har sitt fett kvar. Sarvarna blir brunstiga omkring mitten av september. Sarvslakten utgör den största delen av årsinkomsten för en renskötare, men man tar även matrenar till sin egen familj.

September kan ha växlande väder och vind och sarvslakten är ett tungt jobb. Samebyns renar samlas i en hage och där kastas de tjurarna som ska slaktas fast med lasso och dras undan till slaktplatsen eller fraktas levande med lastbil till ett slakteri.

En ren ger inte bara mat utan även andra delar så som skinn och horn för att använda till slöjd eller skinn som underlag.