händer gammal person

Sedan den 1 april är det besöksförbud på alla särskilda boenden och korttidsboenden i Åre kommun, detta enligt ett nationellt beslut från regeringen. Efter det har Socialstyrelsen gått ut med nya rekommendationer som gör att undantag från besöksförbudet kan göras.

Undantagen gäller:

  • Personer under 18 år
    En person under 18 år får trots besöksförbudet besöka förälder eller någon annan som han eller hon varaktigt bor eller har bott med.
  • Personer som kan påvisa förekomst av antikroppar av covid-19
    En person får besöka Åre kommuns särskilda boenden eller korttidsboenden om han eller hon är symtomfri och kan påvisa förekomst av antikroppar av covid-19. Antikroppstestet får inte vara äldre än sex månader och testet måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det åligger besökaren att visa att testet uppfyller rekommendationerna i Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppspåvisning.

Undantag från besöksförbudet kan också göras:

  • När den boende står under vård i livets slutskede
  • När den boende lider av mycket stark oro
  • När besökaren har en obotlig och icke smittsam sjukdom och är i livets slutskede

Besöksrutin

Vid besök på något av Åre kommuns särskilda boenden eller korttidsboenden behöver du boka tid med enhetschefen på det aktuella boendet. Enhetschefen tar sedan ett beslut om besöket kan genomföras. Vid besökstillfället ska du givetvis vara symtomfri, tvätta/sprita händerna vid ankomst och gå direkt till personen som du ska besöka. Besöket får gärna ske utomhus och det är viktigt att hålla avstånd till den boende när ni träffas.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar våra verksamheter under coronapandemin