Indalsälven

Åre kommun deltar i EU-projektet Ecostreams for LIFE som beviljats stöd från EU:s LIFE-program. Projektet finansierar rensning och förbättringsarbeten i utpekade vattendrag.

17 miljoner kronor från projektet går till förbättringsarbeten i Åreälven i Åre kommun. Aktiviteterna i vår kommun handlar huvudsakligen om rensningsåtgärder efter flottningen, återställande av lekbottnar samt byten av kulvertar och mindre broar längs vissa sträckor i Åreälven och anslutande vattendrag. Utförare av aktiviteterna kommer att upphandlas lokalt vilket innebär att företag i kommunen kommer att kunna få sysselsättning genom projektet.

Ecostreams for LIFE totala budgetomslutning är 175 miljoner kronor och projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Ecostreams for LIFE startar 1 januari 2021 och pågår i sex år. Åre kommuns deltagande i projektet handlar om att bedriva informationsinsatser om projektet och vattnets betydelse ur olika perspektiv. Ecostreams for LIFE ägs och leds av Länsstyrelsen i Västerbotten med Länsstyrelsen i Jämtland som koordinator i Jämtlands län.

Mer information

Läs mer om Ecostreams for LIFE på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats

pdf Se karta över berörda delar av Åreälven (13.76 MB)