Just nu håller en trädgård på att växa fram mitt i centrala Mörsil. Det är Åre kommuns arbetsmarknadsavdelning som håller på att starta upp en ny verksamhet kallad Växthuset. Här ska personer som står långt ifrån arbetsmarknaden få en möjlighet att testa och utveckla sin arbetsförmåga genom olika ”gröna” arbetsuppgifter med målet att närma sig arbetsmarknaden.

Trädgården är planerad utifrån forskningsresultat och teorier inom miljöpsykologi och ska vara en plats som fungerar som ett stöd för medarbetarna i sin process att närma sig arbetslivet. På området kommer ett växthus, en pergola och ett lågt inramande staket att anläggas. Det ätbara som odlas i Växthuset kommer sedan att användas och serveras internt inom Åre kommuns verksamheter.

Trädgården kommer även komma Mörsilborna och övriga besökare till gagn då den kommer fungera som ett besöksmål utanför verksamhetens öppettider. Då blir det en plats som erbjuder inspiration, sinnesstimulering, lugn och avskildhet samt väcker lust och kreativitet hos de som kommer hit.

– Människan är utformad för att leva nära naturen. Regelbunden aktivitet och vistelse i grön miljö främjar vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Forskning visar att sänkt blodtryck och puls, minskning av stresshormon samt ökad koordination- och koncentrationsförmåga är några av de positiva effekter som vistelse i natur och trädgård ger oss människor. Dessa effekter är något som kan främja en individs process att närma sig arbete och/eller studier, säger Linn Boltzius som är projektledare för verksamheten.

Genom meningsfulla aktiviteter och arbetsförberedande insatser främjas deltagarnas process att närma sig arbetsmarknaden. Växthuset samverkar med andra aktörer för att skapa bättre förutsättningar för en långsiktig lösning på arbetsmarknaden för deltagarna. Samverkanande aktörer är exempelvis vård och omsorg inom Region Jämtland Härjedalen, Åre kommuns individ- och familjeomsorg, Åre kommuns SFI-verksamhet (svenska för invandrare), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Växthuset är ett 2-årigt regionalt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden.

Fler bilder

Arbetsledare Joanna Eklund.


Tagetes.

Den blivande trädgården.