böcker studio

Åre kommun har blivit beviljade 1,5 miljon kronor från Kulturrådet. Bidragen kommer att användas inom kommunens enhet för bibliotek och kultur och på Åre kulturskola.

Störst andel av bidraget går till Årebiblioteken som har blivit beviljade 900 000 kronor av Kulturrådets stödpaket ”Stärkta bibliotek”. Pengarna kommer användas till en rad olika saker:

  • Arrangemang för att uppmärksamma att Årebiblioteken och Åre kommuns turistinformation nu är HBTQI-certifierade och för att sprida kunskap och insikter kring normbrytande områden
  • Inköp av en mobil hörslinga för att öka tillgängligheten på Årebibliotekens arrangemang
  • Inköp av nya bokhyllor för att öka tillgängligheten på Järpens bibliotek
  • Fortsatt stöd för projektanställning av bibliotekarie som arbetar riktat mot förskolorna (2021)

Utöver detta har enheten för bibliotek och kultur också blivit beviljade 375 000 kronor för arrangemang till det som kallas för ”Skapande skola”. Under nästa läsår kommer eleverna på Åre kommuns grundskolor få ta del av:

  • Författarbesök
  • Musikskapande
  • Skapande tillsammans med konstnär
  • Besök på Nationalmuseum Jamtli

Planeringen för att genomföra dessa insatser pågår för fullt.

Kulturskolan öppnar replokal och inspelningsstudio

Åre kulturskola har dessutom beviljats 214 000 kronor för att kunna öppna en replokal och inspelningsstudio med ledare på plats under kommande läsår.

– Ungdomarna har efterfrågat en mer spontan och öppen verksamhet, med "rockgrupper" och inspelningsmöjligheteter, som komplement till den vanliga kulturskoleverksamheten. Med detta projekt hoppas vi nå elever och de som inte normalt anmäler sig till Åre kulturskola, berättar Anette Lundin Grip, enhetschef för fritid och kulturskola.

Samverkan sker med Åre kommuns fritidsgårdsverksamhet där musiklokal och inspelningsstudio finns.