kompost

Sedan den 25 juni är det gratis att anlägga en kompost för dig som privatperson i Åre kommun. Efter ett beslut i kommunfullmäktige försvinner nu anmälningsavgiften på 1 270 kronor för att underlätta för personer som själva vill kompostera sitt köksavfall.

Beslutet grundar sig i ett medborgarförslag som kom in till Åre kommun i januari 2020. I medborgarförslaget föreslås det att avgiften för att anmäla kompostering av trädgårdsavfall och köksavfall ska tas bort så att det blir ekonomiskt och enkelt att vara hållbar.

Det är redan idag avgiftsfritt att kompostera trädgårdsavfall i Åre kommun. Avgiften för att själv kompostera sitt köksavfall har däremot varit på 1 270 kronor. Avgiften har motsvarat en timmes handläggningstid för att bedöma om omhändertagandet av köksavfallet har skett på ett miljömässigt och hälsomässigt godtagbart sätt. Efter ett beslut i kommunfullmäktige står det nu klart att denna avgift tas bort.

Även om avgiften försvinner behöver Åre kommuns miljöavdelning fortsatt ha en anmälan från dig som vill börja kompostera ditt köksavfall. Klicka här för mer information.