Barn medborgarförslag

Barnen på Lillvallens förskola har lämnat in ett medborgarförslag till Åre kommun. Anledningen? De vill att vägmarkeringen, alltså de vita strecken, på ett övergångsställe i Järpen ska målas om så att de syns bättre.

Det hela började med att barnen på Lillvallens förskola blev introducerade till uttryckssätten rita, måla och lera under hösten 2019. I arbetet kom det fram att barnen var intresserade av mönster, spår och avtryck. Detta ledde till en nyfiken fråga – vart har de vita strecken vid övergångsstället tagit vägen?

Övergångsstället de syftade på var övergångsstället vid korsningen Tallstigen/Norra vägen i Järpen. Barnen tänkte att de vita strecken kanske hade gömt sig under snön, blivit tagna av påskharen eller åkt upp till månen. Det hela resulterade i att barnen på förskolan lämnade in ett medborgarförslag till Åre kommun i maj där de uppmanade kommunen att måla om vägmarkeringen på det aktuella övergångsstället så att det syns bättre.

Åre kommun har nu tagit emot medborgarförslaget och skickat vidare det till tekniska avdelningen som kommer att måla strecken vid det aktuella övergångsstället under året.