Från och med höstterminen 2020 och två år framåt kommer elever och personal på Duved skola ha sin verksamhet i tillfälliga lokaler, så kallade evakueringslokaler. Skolverksamheten flyttas för att om- och tillbyggnationen av Duved skola ska kunna fortsätta in i nästa fas.

Under de kommande två åren kommer skolans verksamhet att bedrivas i olika byggnader i Duved, se karta nedan. Skolluncher kommer fortsätta att serveras på Hamregården.

Under vecka 33 kommer information inför skolstart att skickas ut till berörda elever och vårdnadshavare via lärportalen Unikum.

Mer information om flytten

Planering inför flytten har pågått sedan slutet av september 2019. Utrensning, packning och märkning har pågått sedan slutet av mars 2020.

Den 10 juni inleddes de första flyttåtgärderna, bland annat med hjälp från Åre kommuns arbetsmarknadsenhet. Den stora flytten påbörjas den 17 juni och pågår till dess att skolan är tömd. En andra flyttomgång kommer att utföras den 4 augusti då ytterligare en modulbyggnad finns att tillgå.

Arbeten kommer att pågå på och nära Duveds camping hela sommaren för att lokalerna ska stå färdiga till skolstarten i höst. Vissa arbeten kommer även att pågå i lokalerna där Konsum tidigare har haft verksamhet.

Karta


(Klicka på kartan för att förstora den)

  • I hus A finns hemklassrum för förskoleklass till årskurs 4, fritids, arbetsrum för personal och skolsköterska. 
  • I hus B finns hemklassrum för årskurs 5 till årskurs 9, arbetsrum för personal och uppehållsrum. 
  • I hus C finns musiksalar, personalrum, vilrum och liknande. 
  • I hus D finns arbetsrum för skolledning, skoladministratörer och elevhälsans personal (kurator, psykolog, specialpedagoger- och lärare).
  • I hus E finns hemkunskapssal, trä-, metall- och textilslöjdsalar, morgonfritids och arbetsrum för personal. 
  • I hus F finns rum för bildundervisning. 
  • Vid P kommer parkeringsmöjligheter att finnas. Hämtning och lämning av elever sker vid Duvedshallen eller vid hus D. 
  • Skolbussar kommer att hämta och lämna elever på den södra delen av Karolinervägen, det vill säga närmast Duvedshallen. 
  • Staket kommer att sättas upp vid evakueringslokalerna mot järnväg och bäck för att förhindra olyckor.

Mer information

Här kan du läsa mer om om- och utbyggnationen av Duved skola och Duvedshallen