I juni anordnar vi intensivsimskola för barn bosatta i Åre kommun som är födda 2014 och tidigare.

Åre kommun har beslutat att genomföra årets simskola på bästa möjliga sätt, trots det rådande läget med Covid-19. Detta för att kommunens barn ska få en möjlighet att bygga upp vattensäkerhet och simkunskaper inför sommarlovet 2020. Simskolan genomförs i Järpen, Hallen, Kall och Mörsil. 

Vi har gjort flera åtgärder för att simskolan ska kunna bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smittspridning och har i största möjliga mån anpassat verksamheten förenligt med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Glöm inte att anmäla i god tid då vi har ett begränsat antal platser. 

Läs mer om årets simskola och de nya rutinerna.