Med anledning av den uppkomna situationen kring corona/covid-19 som lett till att många föreningar har flyttat fram sina årsmöten, så har vi beslutat att flytta fram sista ansökningsdatum för föreningsbidrag. 

Framflyttningen av sista ansökningsdag kan även komma att påverka när i tiden utbetalningar av berättigade bidrag kan göras. Nytt datum är ännu ej beslutat utan vi följer händelseutvecklingen kring corona och återkommer med besked om när ett nytt sista ansökningsdatum är fastställt.

Mer information om föreningsbidrag hittar du här.