Parkeringsplats

De differentierade parkeringsavgifterna (olika avgifter för sommar- och vinterhalvår) kommer att tas bort, vilket innebär att det blir samma avgift året runt.

Övriga aktörer som har avgiftsparkeringar har redan samma avgifter året runt. Åre kommuns parkeringsintäkter ska användas till trafikbefrämjande åtgärder i centrala Åre. Hittills har intäkterna använts till att upprusta och underhålla parkeringsplatser, cykelställ med mera. Den del av Åreparkens ombyggnad som har med trafik att göra kommer delvis att finansieras av parkeringsintäkter.

Mer information

För mer information om parkeringar i Åre, läs här:
are.se/miljotrafik/gator-trafik/parkering