Vi har de senaste åren genomfört plockanalyser för att undersöka vad som slängs i soppåsarna. Under hösten 2019 genomfördes en analys för hushållsavfall i Järpen.

Resultat visar att andelen matavfall har minskat samt en liten ökning av förpackningar och tidningar jämfört med våren 2019. Andelen farligt avfall ligger på ungefär samma nivå.

Vi behöver arbeta vidare med att minska den totala volymen avfall och sortera bort den del som inte har där att göra, till exempel förpackningar och farligt avfall. Cirkeldiagrammet nedan visar en sammanfattning av de olika fraktionerna från plockanalysen redovisade i viktprocent.


Genom att skaffa matavfallskärl eller själv kompostera ditt matavfall kan du kraftigt minska mängden hushållsavfall och samtidigt göra god miljönytta och du får gödning till trädgården. Bäst för miljön och din ekonomi är förstås att minska ditt matsvinn.

Mer information

Under 2019 har hushålls i bland annat boende i Järpen erbjudits möjligheten till kommunal hämtning av matavfall. Det ser vi resultat av i årets plockanalys. Tidigare har vi inte haft någon utsortering av matavfall och då har den fraktionen varit 45 procent per soppåse. I år var andelen matavfall 35 procent.

 

När du köper förpackade varor i affären betalar du även för återvinningen av förpackningarna. Lämna förpackningar på närmaste återvinningsstation.

 

En stor mängd förpackningar slängs som hushållsavfall. Om du istället lämnar förpackningar till en återvinningsstation kan materialet återvinnas till nya förpackningar istället för att bara eldas upp via hushållsavfallet. Det är bättre för miljön och minskar kostnaderna för avfallshanteringen.

 

Det är mycket viktigt att farligt avfall och el-avfall lämnas till stationen för farligt avfall och i vissa fall återvinningscentralen som tar emot dessa. I årets plockanalys fanns det farligt avfall i soppåsarna i form av bland annat batterier och lampor vilket inte får slängas i hushållsavfallet.

 

Nyhet

El-avfall kan även gratis återlämnas till butik där man kan köpa liknande elprodukter.

 

Här hittar du mer information om var du kan lämna olika typer av avfall i Åre kommun:

 

are.se/miljotrafik/avfallatervinning