Under ett års tid har sex familjer deltagit i projektet Klimatsmarta familjer och personer i Åre kommun. Syftet har varit att inspirera fler människor att leva mer klimatmedvetet genom att konkret visa hur det går att skapa livsstilsförändringar på individnivå.

Nu är projektet avslutat och den här veckan får vi träffa familjen Qassemi som berättar mer om sina tankar och lärdomar från projektet.

Mer information

Läs mer om Klimatsmarta familjer och personer här