Grönsaker

Under vintersäsongen 2019/2020 kommer tömning av samtliga matavfallskärl ske var fjärde vecka. Detta gäller endast enskilda hushåll.

Tömning av matavfallskärl kommer att ske följande datum:

  • 4 december
  • 1 januari
  • 29 januari
  • 26 februari
  • 25 mars
  • 22 april

Ändringen sker för att minska miljöpåverkan från avfallstransporterna.

Mer information

Här kan du läsa mer om matavfallsinsamlingen i Åre kommun