Rullskidsåkare

Runt årsskiftet 2018/2019 sökte Föreningen Röjsmohallen medel för att anlägga en cirka två kilometer lång asfalterad multibana med hörslinga på Röjsmoområdet i Järpen. 

Under våren 2019 beviljades bygdemedel och medfinansiering från Åre kommun. I augusti och september beviljades medel från Länsstyrelsen i Jämtland och från Allmänna arvsfonden.  Även de föreningar som är engagerade på Röjsmoområdet inklusive O-ringen har gett bidrag till banan som är budgeterad till cirka 7 miljoner kronor. 

Sommaren 2020 beräknas den asfalterade banan för cyklar, inlines och rullskidor att vara klar. Banan kommer även att passa bra för äldre personer och personer med olika funktionshinder, särskilt de med synskador. Med den nya multibanan får de en helt ny möjlighet att komma ut att röra på sig. 

Projektets stora utmaning är att utreda den bästa tekniska lösningen för hörslingan. Hörslingan är en av anledningarna till att dryga 1,6 miljoner kronor beviljades från Länsstyrelsen. 

– Projektet innebär en strategiskt viktig förstärkning av aktivitetsmöjligheterna på Röjsmons idrottsområde, säger projektledaren Benny Ljungdahl.