I slutet av oktober beslutade kommunfullmäktige i Åre kommun att öka investeringen för om- och utbyggnationen av Duved skola. Under tisdagen beviljade även en enig samhällsbyggnadsnämnd bygglov för det planerade arbetet.

Bygglovet innebär att den nuvarande skolbyggnaden kan utökas till fyra våningar till en total yta av 3 300 kvadratmeter. Skolbyggnaden kommer att byggas i trä vilket innebär att koldioxid binds upp i bygget, något som gynnar svensk skogs- och träförädlingsindustri. Bygglovet innefattar även en omfattande satsning på barnens utemiljö, en paviljong med förråd på 66 kvadratmeter samt en förrådsbyggnad på 15 kvadratmeter.

– Det här är en bra dag. Beslutet om bygglov för Duveds skola är verkligen ett trappsteg i Åres utveckling. Nybygget kommer att säkra förutsättningarna för generationer av våra barn och ungdomar att kunna få en god utbildning, säger Can Savran (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Fasadbilder på Duved skola

Klicka på bilderna för att förstora dem.