Bilder från den samiska kulturresan på Stamgärde skola

På Stamgärde skola arbetar vi under denna termin med en samisk kunskapsresa. Tanja Nordfjell invigde resan med jojk och berättelser om hur det är att vara same. Vi uppmärksammade även den samiska språkveckan.

Varje klass kommer på olika sätt jobba med detta i undervisningen genom att läsa, skriva, räkna, samtala och förstå vårt tema. Vårt arbete avslutas på den samiska nationaldagen den 6 februari med bland annat en utställning i matsalen.

– Syftet med kunskapsresan är bland annat att skapa en större förståelse för den samiska kulturhistoriska miljön och det samiska kulturarvet, berättar Charlotta Bürger Hyllienmark, rektor på Stamgärde skola.

Genom våra ledord – kunskap, trygghet och hälsa – skapar vi en likvärdig och hållbar skola.