Nya tomter i Såå

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 10 september antogs detaljplanen för 14 nya bostadstomter i Såå. Detta innebär att att man nu kan påbörja arbetet med att tillskapa tomterna och projektera för vägar, vatten och avlopp i området.

Tomterna kommer att anläggas på fastigheterna Så 4:1 och Så 2:81. Fastigheterna ligger norr om E14 och strax öster om Åre Continental Inn. De nya tomterna kommer att utöka det befintliga bostadsområdet som ligger alldeles i närheten. Fastigheterna ägs av Åre kommun och en privat markägare. När de kommunala tomterna är klara kommer de annonseras på are.se och säljas via tomtkön. Här kan du läsa mer om tomtkön och registrera dig.

Det rödmarkerade området visar var de nya bostadstomterna kommer att anläggas. På bilden ses även E14 och Åre Continental Inn.

 

(Klicka på bilden för förstora)

Du hittar protokollet från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 10 september på den här sidan. Där finns också protokoll från tidigare sammanträden.