Tipspromenad familjedag

Den 1 juli var det familjedag på hembygdsgården i Mörsil.

Cirka 25 barn och vuxna gick tipspromenad och lärde sig mer om allemansrätt och svensk natur. Deltagarna fick också tips på hur man kan göra smarta knopar och hur man täljer med kniv på ett säkert sätt. 

Området som hembygdsgården ligger på kallas Römmen och är historisk mark. Under dagen fick deltagarna en rundvandring i de gamla byggnaderna med guidning av Anders från hembygdsföreningen. Visste du till exempel att det finns hus i Römmen som är 400 år gamla? Fika, sång och spontanfotboll avslutade familjedagen.

LONA – Lokalt naturvårdsarbete

Familjedagen arrangerades av Åre kommuns inflyttarservice som en del av projekt LONA – Lokalt naturvårdsarbete. Åre kommun har via Naturvårdverkets statliga bidrag för lokal naturvård (LONA) genomfört en lång rad naturvårdsprojekt. Projekten och aktiviteterna har ofta genomförts i samarbete med ideella föreningar. Här hittar du mer information om LONA.

Vandring i augusti

I slutet av augusti ges möjlighet att följa med på en tre dagar lång fjällvandring tillsammans med inflyttarservice. Hör av dig till Johan Lövquist eller Mathias Magnusson för mer information, 0647-161 00.