Gruppbild på medarbetare och politiker

Arbetet med att förebygga och vända ungdomarnas alkohol- och narkotikaanvändande är varken enbart skolans, socialtjänstens, folkhälsostrategens eller polisens. Därför krokar nu politiker och tjänstepersoner i Åre kommun arm för att ta ett gemensamt ansvar för att vända utvecklingen. 

– Åre kommun tar den oroväckande utvecklingen av alkohol och narkotika bland unga på stort allvar.  Under hösten startar ett arbete på högstadieskolorna för att kartlägga och analysera nuläget. En plan för det ANDT*-förbyggande arbete ska redovisas senast i november 2019, säger Malin Bergqvist, folkhälsosamordnare i Åre kommun. 

På bilden från vänster:

  • AnnMari Landorf (VV), första vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
  • Can Savran (C), ordförande i utvecklingsutskottet
  • Malin Bergqvist, folkhälsosamordnare
  • Mari Eriksson, (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden
  • Emelie Erixon, socialchef
  • Björn Nilsson (VV), ordförande socialnämnden
  • Helene Ottersgård, tillförordnad barn- och utbildningschef

*Alkohol, narkotika, doping och tobak