Bild från ett vardagsrum

Under eldningsperioden 1 oktober – 30 april är det säsong för radonmätning. Mätningen ska utföras minst två månader. Ju längre mättid desto säkrare resultat. Som fastighetsägare är du skyldig att kontrollera radonhalten i inomhusluften, vilket rekommenderas att göras vart tionde år.

En snabb sökning på internet hjälper dig att hitta laboratorier eller radonsanerare som erbjuder radonmätning. Oftast mäts radon med hjälp av radonpuckar, vilka placeras enligt medföljande instruktioner. Efter mättiden skickas puckarna in på analys till laboratorium och ett mätresultat meddelas beställaren efter några veckor. Vi rekommenderar att ackrediterade laboratorium används. 

Mätning i bostäder ska ske i minst två rum där människor stadigvarande vistas (ej badrum) samt varje våningsplan som används för boende. 

Skicka gärna en kopia på rapporten till oss på Åre kommun så resultatet finns i vårt arkiv. Vår mejladress är Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du hittar vår adress längst ner på den här sidan om du hellre vill skicka ett brev. 

Åtgärder för att minska radon

Då radonhalten i bostaden överskrider 200 Bq per kubikmeter ska källan till radonet utredas. Även här kan en snabb sökning på internet hjälpa dig att hitta rätt hjälp. Därefter kan åtgärder vidtas. Vanliga åtgärder är tätning av markplatta, installation av radonsug eller utökad ventilation. 

Radonbidrag

Från och med sommaren 2018 går det att söka bidrag för radonåtgärder. Bidraget gäller småhus där radonhalten överskrider 200 Bq per kubikmeter och kan sökas av den som äger och stadigvarande bor i huset. Bidraget omfattar 50% av åtgärderna, med ett tak om 25 000 kr. Sök bidraget via Boverkets hemsida: www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag

Mer information

den här sidan hittar du mer information om radon.