Kultur

Kommunen ska arbeta för ett levande och väl utvecklat kultur- och fritidsutbud. Det ska vara tillgängligt för alla kommuninnevånare och stimulera till egna aktiviteter, studier och samhällsengagemang.

Detta försöker vi leva upp till genom att:

  • Arbeta för att utveckla kulturutbudet i vår kommun.
  • Anordnar egna arrangemang.
  • Samordna kulturarrangemang för våra barn och äldre med föreningar och andra aktörer.
  • Ge bidrag till kulturföreningar samt övriga föreningar, de står för en stor del av vårt kulturutbud.
  • Äldrekulturgruppen som jobbar med kultur på bland annat äldreboenden.
  • Barnkulturgruppen som jobbar med kultur i förskolor och skolor.

Kontakta oss om du har idéer och tankar kring arrangemang och projekt inom kultur.

pdf Ansökan kulturbidrag (154 KB)

Redovisning kulturbidrag

pdf Kulturarrangeman bidrag - Ansökan (88 KB)

pdf Kulturarrangemang bidrag - Redovisning (89 KB)