Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. 196 länder har skrivit under och för­bundit sig att följa reglerna. Åre kommuns sätt att stå upp för barnkonventionen är vårt utvecklingsarbete med den pedagogiska helhetsidén.

Förskolorna i Åre kommun bedriver sedan december 2017 ett gemensamt utvecklingsarbete som handlar om att skapa en pedagogisk helhetsidé utifrån ställningstaganden kring människosyn, kunskapssyn och syn på lärande där barns rättigheter och likvärdighet är utgångspunkten.

Till vår hjälp i detta har vi ett treårigt samarbete med Martina Lundström som processledare och under 2020 arbetar hon med att stötta både förskollärare, barnskötare och rektorer i processen. Hon arbetar både direkt kopplat till enskilda pedagoger/arbetslag, rektorer och rektorsområden samt arbetar även på helhetsnivå med föreläsningar för all personal. Pedagoger möts i olika kollegiala forum och processar tillsammans och dokumentationen som görs bildar underlag för hela den pedagogiska helhetsidén.

Martina är pedagogisk rådgivare, legitimerad förskollärare, pedagogista och författare. Under 2019 kom hon ut med en ny bok – Den synliga förskolan – som baseras en hel del på Åre kommuns utvecklingsarbete och vi är stolta över det hon lyfter fram om oss i boken. Att vi omnämns i boken har gjort att Sveriges kommuner och regioner (SKR) vill komma till oss och få veta mer. Den 5 februari har SKR bokat in ett besök hos oss där vi får dela med oss av det arbete som görs.

Mer information

Läs mer om Martina Lundström på hennes webbplats:
martinalundstrom.se

Läs mer om barnkonventionen på Unicefs webbplats:
unicef.se/barnkonventionen