Vi har  beviljats statliga medel för gratis lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 - 15 år, gäller sommarlov och novemberlov. Föreningar i vår kommun kan söka bidrag för detta.

Bidraget kan sökas till alla slags aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det är viktigt att aktiviteten är kostnadsfri och öppen för alla i rätt ålder. Pengarna kan användas till att ordna nya aktiviteter eller till att utöka befintlig aktivitet. Föreningen får bidrag till att genomföra aktiviteten.

Att utöka en aktivitet kan till exempelvara att utöka åldersspannet, att öka antalet platser eller att bjuda på mat under aktiviteten. Det är viktigt att aktiviteten är kostnadsfri. Aktiviteten ska stimulera både flickors och pojkars deltagande,främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Ansökan

pdf Ansökan och redovisning av lovaktiviteter (345 KB)

  • Fram till den 5 juni kan föreningar söka bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter .
  • Fram till den 1 oktober kan föreningar söka bidrag för att ordna novemberlovsaktiviteter.

Skicka din ansökan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tänk på att:

Bidraget betalas ut i förskott så fort det blivit beviljat.

  • Aktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagarna och ske under sommarlov eller
    höstlov.
  • Bidraget kan gå till material, ledare, fika eller vad som behövs för er tänkta aktivitet.
  • Sommarlovsbidraget ska redovisas på särskild blankett senast 31 augusti och novemberlovsbidraget den 16
    november.
  • Deltagarantal ska redovisas i form av hur många tjejer och killar i rätt ålder (6-15 år) som deltagit.