Mapp Överförmyndare

pdf Anhörigs ansökan om behov av God man/förvaltare

Av 53 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 215 KB)

11.15 ansökningssblankett godmanskap förvaltarskap ansökan från anhörig.pdf

pdf Anmälan behov/upphörande god man/förvaltare

Av 1406 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 140 KB)

Anmälan_ÖFM.pdf

pdf Ansökan om uttag spärrat konto

Av 1053 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 164 KB)

Ansökan om uttag spärrat konto.pdf

pdf Ansökan godmanskap förvaltarskap

Av 96 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 83 KB)

Ansökan_ godmanskap_förvaltarskap (1).pdf

pdf Ansökan om entledigande

Av 143 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 322 KB)

Huvudmannens Ansökan om entledigande.pdf

pdf Anvisningar för års- och sluträkning

Av 1524 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 680 KB)

Anvisningar_till_arsrakning_slutrakning åre kommun rätt.pdf

spreadsheet Års- och sluträkning

Av 1854 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 339 KB)

Arsräkning_slutrakning_med_summering rätt 2018Åre(002).pdf

pdf Arvodesräkning ensamkommande barn

Av 573 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 272 KB)

Arvodesräkning -ensamkommande barn.pdf

pdf Åtagande ensamkommande barn

Av 1048 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 205 KB)

Åtagande flyktingbarn.pdf

pdf Åtagande ställföreträdarskap - förvaltare

Av 1100 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 98 KB)

Atagande_forvaltare_OFM.pdf

pdf Åtagande ställföreträdarskap - god man

Av 1252 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 114 KB)

Åtagande god man ÖFM.pdf

pdf Checklista årsräkning

Av 19 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 46 KB)

Checklista årsräkning_ny 1(002).pdf

pdf Försäljning fastighet

Av 81 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 227 KB)

Blankett_forsaljning-fastighet-information-overformyndaren.pdf

pdf Godkännande av anhöriga om god man

Av 393 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 80 KB)

godkännande av anhöriga om god man.pdf

pdf Intresseanmälan godman-förvaltare

Av 1529 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 214 KB)

Intresseanmälan godman-förvaltare.pdf

pdf Kalkylblad inkomster

Av 19 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 219 KB)

blankett_arsrakning-underlag-inkomster.pdf

pdf Kalkylblad utgifter

Av 21 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 316 KB)

blankett_arsrakning-underlag-utgifter sammanställning.pdf

pdf Läkarintyg förvaltarskap

Av 1439 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 621 KB)

Läkarintyg - förvaltarskap.pdf

pdf Läkarintyg godmanskap

Av 156 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 464 KB)

Läkarintyg - godmanskap.pdf

pdf Redogörelse arvode godman

Av 1104 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 123 KB)

Redogörelse_arvode godman-förvaltare.pdf