Mapp Överförmyndare

pdf Anhörigs ansökan om behov av God man/förvaltare

Av 151 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 215 KB)

11.15 ansökningssblankett godmanskap förvaltarskap ansökan från anhörig.pdf

pdf Ansökan god man/förvaltare (fylls i av tjänsteman)

Av 1502 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 140 KB)

Anmälan_ÖFM.pdf

pdf Ansökan om uttag spärrat konto

Av 1157 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 164 KB)

Ansökan om uttag spärrat konto.pdf

pdf Ansökan om entledigande

Av 247 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 322 KB)

Huvudmannens Ansökan om entledigande.pdf

pdf Anvisningar för års- och sluträkning

Av 1641 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 680 KB)

Anvisningar_till_arsrakning_slutrakning åre kommun rätt.pdf

pdf Års- och sluträkning

Av 2061 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 366 KB)

Arsräkning_slutrakning_med_summering rätt 2018Åre-ifyllnadsbar180119.pdf

pdf Arvodesräkning ensamkommande barn

Av 667 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 272 KB)

Arvodesräkning -ensamkommande barn.pdf

pdf Åtagande ensamkommande barn

Av 1136 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 205 KB)

Åtagande flyktingbarn.pdf

pdf Åtagande ställföreträdarskap - förvaltare

Av 1178 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 98 KB)

Atagande_forvaltare_OFM.pdf

pdf Åtagande ställföreträdarskap - god man

Av 1344 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 114 KB)

Åtagande god man ÖFM.pdf

pdf Byte av förvaltare anhörigs yttrande

Av 97 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 151 KB)

blankett_forvaltare-byte-yttrande-anhorig.pdf

pdf Byte av förvaltare eget godkännande

Av 106 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 172 KB)

blankett_forvaltare-byte-godkannande-eget.pdf

pdf Byte av god man anhörigs yttrande

Av 109 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 39 KB)

blankett_godman-byte-yttrande-anhorig.pdf

pdf Byte av god man eget godkännande

Av 104 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 151 KB)

blankett_godman-byte-godkannande-eget.pdf

pdf Checklista årsräkning

Av 139 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 46 KB)

Checklista årsräkning_ny 1(002).pdf

pdf Egen ansökan god man/förvaltare

Av 207 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 83 KB)

Ansökan_ godmanskap_förvaltarskap (1).pdf

pdf Försäljning fastighet

Av 207 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 227 KB)

Blankett_forsaljning-fastighet-information-overformyndaren.pdf

pdf Godkännande av anhöriga om god man

Av 501 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 80 KB)

godkännande av anhöriga om god man.pdf

pdf Intresseanmälan godman-förvaltare

Av 1656 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 214 KB)

Intresseanmälan godman-förvaltare.pdf

pdf Kalkylblad inkomster

Av 150 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 219 KB)

blankett_arsrakning-underlag-inkomster.pdf