Mapp Överförmyndare

pdf Anhörigs ansökan om behov av God man/förvaltare

Av 193 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 215 KB)

11.15 ansökningssblankett godmanskap förvaltarskap ansökan från anhörig.pdf

pdf Ansökan god man/förvaltare (fylls i av tjänsteman)

Av 1559 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 140 KB)

Anmälan_ÖFM.pdf

pdf Ansökan handikappersättning

Av 20 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 642 KB)

FK3070-013-F-002-ansokan-handikappersattning.pdf

pdf Ansökan om uttag spärrat konto

Av 1205 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 164 KB)

Ansökan om uttag spärrat konto.pdf

pdf Ansökan om entledigande

Av 307 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 322 KB)

Huvudmannens Ansökan om entledigande.pdf

pdf Anvisningar för års- och sluträkning

Av 1680 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 680 KB)

Anvisningar_till_arsrakning_slutrakning åre kommun rätt.pdf

pdf Års- och sluträkning

Av 2105 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 366 KB)

Arsräkning_slutrakning_med_summering rätt 2018Åre-ifyllnadsbar180119.pdf

pdf Arvodesräkning ensamkommande barn

Av 707 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 272 KB)

Arvodesräkning -ensamkommande barn.pdf

pdf Åtagande ensamkommande barn

Av 1173 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 205 KB)

Åtagande flyktingbarn.pdf

pdf Åtagande ställföreträdarskap - förvaltare

Av 1211 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 98 KB)

Atagande_forvaltare_OFM.pdf

pdf Åtagande ställföreträdarskap - god man

Av 1378 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 114 KB)

Åtagande god man ÖFM.pdf

pdf Byte av förvaltare anhörigs yttrande

Av 136 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 151 KB)

blankett_forvaltare-byte-yttrande-anhorig.pdf

pdf Byte av förvaltare eget godkännande

Av 145 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 172 KB)

blankett_forvaltare-byte-godkannande-eget.pdf

pdf Byte av god man anhörigs yttrande

Av 148 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 39 KB)

blankett_godman-byte-yttrande-anhorig.pdf

pdf Byte av god man eget godkännande

Av 138 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 151 KB)

blankett_godman-byte-godkannande-eget.pdf

pdf Checklista årsräkning

Av 184 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 46 KB)

Checklista årsräkning_ny 1(002).pdf

pdf Egen ansökan god man/förvaltare

Av 244 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 83 KB)

Ansökan_ godmanskap_förvaltarskap (1).pdf

pdf Försäljning fastighet

Av 262 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 227 KB)

Blankett_forsaljning-fastighet-information-overformyndaren.pdf

pdf Godkännande av anhöriga om god man

Av 537 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 80 KB)

godkännande av anhöriga om god man.pdf

pdf Intresseanmälan godman-förvaltare

Av 1699 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 214 KB)

Intresseanmälan godman-förvaltare.pdf