Behöver du en kontaktperson?

Under vissa tider livet kan vi alla befinna oss i situation där vi behöver extra stöd. Om du befinner dig där just nu kan en kontaktperson vara till hjälp. Det kan till exempel vara för att du ska kunna komma ut och göra aktiviteter, få sällskap och någon att prata med. 

En kontaktperson har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dig, vad ni gör eller pratar om. 

Det är dina behov och som styr när och hur ni ska träffas och vad ni ska göra. Kanske är det en gång i veckan för att få hjälp med skolarbete, ta en promenad eller gå ut och fika. Eller något helt annat. 

Behöver du stöd?
Kontakta Individ- och familjeomsorgens expedition: 0647-164 10

Bli kontaktperson

En person kan behöva din hjälp med att vidga sitt sociala nätverk eller bryta sin isolering. Som kontaktperson kan du till exempel hjälpa till med skolarbetet, hitta en bra fritidssysselsättning eller något annat som en ung eller vuxen person kan behöva stöd med.

För att bli kontaktperson behövs inga speciella kunskaper eller utbildningar. Du bör vara intresserad av andra människors situation, ha tid över, engagemang och en stabil och trygg livssituation. Du ska vara minst 18 år.

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. För uppdraget får du ett arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer. Uppdragen kan vara mycket varierande och kan pågå under en kortare eller längre tid, ibland flera år.

Som kontaktperson omfattas du av sekretesslagen. Det innebär att du har tystnadsplikt och inte får berätta saker för andra personer om den som du är kontaktperson till. Tystnadsplikten gäller även efter att du avslutat ett uppdrag.

Det är Individ- och familjeomsorgen i Åre kommun som tillsätter kontaktpersoner. När du anmäler intresse träffar vi dig för en intervju, gör utdrag från social- och polisregistret, och kontaktar referenter. 

Vill du hjälpa till?
Kontakta Individ- och familjeomsorgens expedition: 0647-164 10
Läs mer på webbplatsen mininsats.se

Här hämtar du som är kontaktperson månadsrapport,  pdf Månadsrapport (124 KB)