Inte sedan Balkankriget på 1990-talet har den svenska flyktingkvoten omfattat så många platser som i år, 3400. Ungefär hälften av dem är öronmärkta för människor på flykt undan kriget i Syrien. Även i östra Afrika, på Afrikas horn och i sydvästra Asien ska stora grupper tas ut. Läs mer här