Sveriges kommuner och landstings (SKL) agenda för integration och nyanländas etablering omfattar 65 konkreta punkter med förslag till staten och ett antal utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner om hur vårt samhälle kan möta några av vår tids viktigaste frågor.

Läs Agenda för integration här