Åres kommuntal för 2018 är 25 nyanlända individer och består både av nyanlända med uppehållstillstånd samt kvotflyktingar. Kommuntalet gäller de personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som inte på egen hand kan ordna boende. Utöver dessa så är det många personer som flyttar till Åre kommun och ordnar bostad på egen hand. 

Det är regeringen fattar beslut om hur många nyanlända varje län ska ta emot på anvisning varje år. De länstal som regeringen fattar beslut om bygger på de parametrarna befolkningsstorlek, arbetsmarknad och sammantaget mottagande av nyanlända och asylsökande. Utifrån de länstal som regeringen fattar beslut om, fattar sedan länsstyrelserna beslut om mottagande på kommunnivå. I sin bedömning får länsstyrelsen, utöver dessa parametrar, även ta hänsyn till bostadssituation i kommunerna.