Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Bidraget kan sökas av, och riktar sig i första hand till ideella föreningar och trossamfund.
 

Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. Tidiga insatser kan främja:

  • kunskaper i svenska språket
  • kunskaper om det svenska samhället
  • kunskaper om den svenska arbetsmarknaden
  • hälsa

Ansökningsomgången för 2017 är nu slut, men det kommer finnas möjlighet att söka pengar för detta även under 2018. 

 

Läs mer här Länsstyrelen - tidiga insatser