Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för vuxna kvinnor och som är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Tidiga insatser är aktiviteter som ökar kunskapen i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa. 

Länsstyrelsen kan bevilja medel för tidiga insatser för asylsökande. I första hand ska medlen sökas av organisationer inom civilsamhället. 

Mer information om hur man söker detta bidrag från Länsstyrelserna kommer under våren. 

Läs mer här Länsstyrelen - tidiga insatser