Nätverksträffar

I Åre kommun finns ett nätverk för frivilliga personer och organisationer som engagerar sig för nyanlända eller vill göra det framöver. 

Vi träffas kontinuerligt för att utbyta kunskap, erfarenheter och samarbeta kring initiativ för att välkomna och stötta nyanlända. 

Kommande träffar är:
5 september kl. 12-14
25 oktober kl. 8.30-10.30
14 december kl. 12-14

Vill du också bli en del av nätverket och få information om kommande möten? Kontakta Hanna Moback, se rubriken kontaktuppgifter.