Näringslivet i Åredalen och Åre kommun har tagit fram en grafisk profil för destinationen Åre. Det finns även ett  skyltprogram för destinationens gemensamma skyltar med språkneutrala symboler för serviceutbudet på destinationen och regler för hur dessa får användas.

Den grafiska profilen och programmet ägs av Åre kommun. Symbolen Åre året runt kan och skall användas av alla företag knutna till destinationen Åre.

Vill du ta del av skyltprogrammet hittar du kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.