OBS! Denna sida är under uppbyggnad och beräknas vara klar hösten 2018.

Platsen är den grundläggande delen som behöver lösas innan du kan gå vidare med andra tillstånd. I Åre kommun finns det många bra arenor, både inom- och utomhus. Beroende på vad du ska arrangera för evenemang så hjälper evenemangsservice dig gärna med att matcha rätt evenemang till rätt plats.

Ska ditt evenemang arrangeras i Åre park, Åre torg eller på någon annan kommunägd platsmark så krävs markupplåtelse hos Åre kommun. Gör din ansökan via den här e-blanketten.

 

Klicka här för mer information.

I Åre kommun finns stora ytor och många mil av ledsystem som ägs av privata markägare. Kontakta alltid evenemangsservice och rådgör angående den mark som du tänkt att använda för ditt evenemang.

 

Det är av stor vikt att det hålls en dialog med eventuella markägare redan från start.

 

Tips! Marknadsför eller offentliggör inte din evenemangsidé innan du vet att alla markfrågor är förankrade med berörda markägare.

Åre kommun ska vara tillgänglig för alla. Som arrangör behöver du tänka på allt ifrån toaletter för deltagare med funktionsvariation, till att elkablar leds på ett genomtänkt sätt och så vidare. Det är också viktigt att tänka på att eventuella köer inte ska påverka förbipasserande eller störa trafiken. En annan viktig del att ha med i planeringen är hur miljön kan påverka synskadade.

 

Läs Evenemang för alla - En guide för tillgängliga evenemang för mer tips och inspiration.