Vid behov av VA (kommunalt vatten och avlopp) kontakta Tekniska avdelningen senast 8 veckor innan evenemanget. Kommunalt VA finns endast i delar av kommunen, företrädesvis i och omkring tätorterna.