Eventuella vägavstängningar ansöks hos miljö, bygg- och räddningsförvaltningen. Handläggningstid för ansökan är cirka 4 veckor. För att nyttja del av kommunal väg söks tillstånd hos väghållaren, tekniska avdelningen. Handläggningstid för ansökan cirka 4 veckor. 
 
För att nyttja del eller stänga av statlig väg söks tillstånd hos Länsstyrelsen. 
 
För tävling eller uppvisning på väg söks tillstånd hos Länsstyrelsen.