För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd. Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till allmänheten är cirka 4–6 veckor från det att ansökan är komplett. 

 Ansökningsavgiften ska vara betald och bekräftad innan handläggningen påbörjas. Till ansökan ska bifogas intyg om godkänd kunskapstest.