Vid evenemang uppkommer avfall av olika slag. Kommunen har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från restauranger, personalmatsalar och dylikt. Kolla i första hand om det går att använda och eventuellt utöka befintlig avfallshantering. Kontakta tekniska kontoret för att diskutera lösningar senast 4 veckor innan evenemanget.