Om man tänker ha någon form av livsmedelshantering kan en registreringsanmälan behöva skickas in till Miljöavdelningen. En anmälan om livsmedelshantering ska inkomma till kontrollmyndigheten senast 2 veckor innan verksamheten planeras starta.

Läs mer om livsmedel