Arrangören måste ha insikt om att alla evenemang är unika och måste förberedas utifrån alla de faktorer som påverkar just det evenemanget. 
 
Arrangören ansvarar för att risken för brand eller andra olyckor minimeras. Är olyckan ändå framme är det bra om en kontakt har etablerats med räddningstjänsten innan.