Undersåkers kommunala vattentäkt försörjer Undersåker samhälle med dricksvatten.

De befintliga vattenskyddsområdena med skyddsbestämmelser är upprättat före miljöbalkens ikraftträdande och revideras nu för att harmonisera med modern lagstiftning och praxis.

Inför en ansökan om fastställande hos Länsstyrelsen hålls informationsmöten och annonsering i lokala medier för att informera om det pågående arbetet. Syftet är, förutom att informera, att ge dig som kommuninnevånare inblick i processen och möjlighet att komma med synpunkter.

Nya vattenskyddsföreskrifter 2017

pdf Vattenskyddsområde, Undersåker & Edsåsen (17.00 MB)

Material

icon Folder vattenskyddsområde (3.88 MB)
pdf Föreskrifter och motiveringar (311 KB)

Fördjupning

I filerna nedan finns fördjupad information om vattenskyddsområdets förutsättningar och grund.

icon Utredning Undersåkers nya vattenskyddsområde (2.41 MB)
icon Gamla vattenskyddsområden (4.08 MB)
icon Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2.29 MB)
icon Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (27.49 kB)