Ottsjön levererar det viktigaste livsmedlet i Ottsjö. Det kommunala dricksvattnet i Ottsjö är av hög kvalitet och skall så förbli för kommande generationer. Som en del i att skydda dricksvattnet upprättar därför Åre kommun ett vattenskyddsområde kring sjön och intilliggande vattendrag. Syftet är att skapa ett skydd som har sin utgångspunkt i miljöbalken, gällande riktlinjer och praxis.

Material

icon Folder vattenskyddsområde Ottsjö (4 MB)
icon Föreskrifter med motiveringar (317.82 kB)
icon Kartor (2.39 MB)

Fördjupning

I filerna nedan finns fördjupad information om vattenskyddsområdets förutsättningar och grund.

icon Rapport vattenskyddsområde (7.57 MB)
icon Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2.29 MB)
icon Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (27.49 kB)