Mörsils kommunala vattentäkter försörjer Mörsils samhälle med dricksvatten.

De befintliga vattenskyddsområdena med skyddsbestämmelser är upprättat före miljöbalkens ikraftträdande och revideras nu för att harmonisera med modern lagstiftning och praxis.

Inför en ansökan om fastställande hos Länsstyrelsen hålls informationsmöten och annonsering i lokala medier för att informera om det pågående arbetet. Syftet är, förutom att informera, att ge dig som kommuninnevånare inblick i processen och möjlighet att komma med synpunkter.

Material

icon Folder vattenskyddsområde (3.29 MB)
icon Föreskrifter och kommentarer (314.99 kB)

Fördjupning

I filerna nedan finns fördjupad information om vattenskyddsområdets förutsättningar och grund.

icon Utredning Mörsils vattenskyddsområde (4.06 MB)
icon Gamla vattenskyddsområdet (2.56 MB)
icon Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2.29 MB)
icon Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (27.49 kB)