Kalls kommunala vattentäkt försörjer Kall samhälle med dricksvatten.

Det befintliga vattenskyddsområdet med skyddsbestämmelser är upprättat före miljöbalkens ikraftträdande och revideras nu för att harmonisera med modern lagstiftning och praxis.

Inför en ansökan om fastställande hos Länsstyrelsen hålls informationsmöten och annonsering i lokala medier för att informera om det pågående arbetet. Syftet är, förutom att informera, att ge dig som kommuninnevånare inblick i processen och möjlighet att komma med synpunkter.

Nya vattenskyddsföreskrifter 2017
pdf Vattenskyddsområde, Kall (15.30 MB)

 Material

icon Folder vattenskyddsområde (1.8 MB)
icon Föreskrifter och motiveringar (309.07 kB)

Fördjupning

I filerna nedan finns fördjupad information om vattenskyddsområdets förutsättningar och grund.

icon Utredning Kalls nya vattenskyddsområde (5.02 MB)
icon Gamla vattenskyddsområdet Kall (160.37 kB)
icon Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2.29 MB)
icon Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (27.49 kB)